یافتن محصولها و سرویس ها

سرور دانلود 50 گیگ

رم: 1GB
پهنای باندماهانه: 2 ترابایت
هارد : 50GB + 40GB
پشتیبانی: دائم
آپتایم : 99.99%
راه اندازی : رایگان
پشتیبانی تلفنی: دارد
سیستم عامل: win/2003
سی پی یو: 2هسته1000MH

400,000ریال ماهانه
سرور دانلود 100 گیگ

رم: 2GB
پهنای باندماهانه: 3 ترابایت
هارد : 100GB + 40GB
پشتیبانی: دائم
آپتایم : 99.99%
راه اندازی : رایگان
پشتیبانی تلفنی: دارد
سیستم عامل: win/2008R2
بک آپ گیری هفتگی : به درخواست رایگان
سی پی یو: 2هسته1500MH

750,000ریال ماهانه
سرور دانلود 200 گیگ

رم: 2GB
پهنای باندماهانه: 4 ترابایت
هارد : 200GB + 40GB
پشتیبانی: دائم
آپتایم : 99.99%
راه اندازی : رایگان
پشتیبانی تلفنی: دارد
سیستم عامل: win/2008R2
بک آپ گیری هفتگی : به درخواست رایگان
سی پی یو: 2هسته1500MH

1,300,000ریال ماهانه
سرور دانلود 300 گیگ

رم: 2GB
پهنای باندن ماهانه : 4 ترابایت
هارد : 300GB + 60GB
پشتیبانی : دائم
آپتایم : 99.99%
راه اندازی : رایگان
پشتیبانی تلفنی : دارد
سیستم عامل : win/2008R2
بک آپ گیری هفتگی : به درخواست رایگان
سی پی یو : 2هسته2000MH

1,800,000ریال ماهانه
سرور دانلود 500 گیگ

رم: 3GB
پهنای باندماهانه: 4 ترابایت
هارد : 500GB + 60GB
پشتیبانی: دائم
آپتایم : 99.99%
راه اندازی : رایگان
پشتیبانی تلفنی: دارد
سیستم عامل: win/2008R2
بک آپ گیری هفتگی : به درخواست رایگان
سی پی یو: 2هسته2000MH

3,500,000ریال ماهانه
سرور دانلود 1000 گیگ

رم : 4GB
پهنای باند ماهانه : 4 ترابایت
هارد : 1000GB + 60GB
پشتیبانی: دائم
آپتایم :99.99%
راه اندازی : رایگان
پشتیبانی تلفنی : دارد
سیستم عامل : win/2008r2
بک آپ گیری هفتگی : به درخواست رایگان
سی پی یو : 2هسته2500MH

6,500,000ریال ماهانه

ما را حمایت کنید