یافتن محصولها و سرویس ها

1000 مگ
1000 مگ : فضا
5 گیگ : پهنای باند
2 هسته : سی پی یو
512 : رم
99.9% : آپتایم
رایگان : راه اندازی
دارد : تخفیف ماهانه
ندارد : دامنه رایگان
منظم : بک اپ گیری
150,000ریال ماهانه
2000 مگ
2000 مگ : فضا
10 گیگ : پهنای باند
3 هسته : سی پی یو
1024 مگ : رم
99.9% : آپتایم
رایگان : راه اندازی
دارد : تخفیف ماهانه
ندارد : دامنه رایگان
منظم : بک اپ گیری
250,000ریال ماهانه
5000 مگ
5000 مگ : فضا
40 گیگ : پهنای باند
4 هسته : سی پی یو
2000 مگ : رم
99.9% : آپتایم
رایگان : راه اندازی
دارد : تخفیف ماهانه
ندارد : دامنه رایگان
منظم : بک اپ گیری
380,000ریال ماهانه
10000 مگ
10000 مگ : فضا
100 گیگ : پهنای باند
6 هسته : سی پی یو
3000 مگابایت : رم
99.9% : آپتایم
رایگان : راه اندازی
دارد : تخفیف ماهانه
ندارد : دامنه رایگان
منظم : بک اپ گیری
750,000ریال ماهانه

ما را حمایت کنید