یافتن محصولها و سرویس ها

سایت فروشگاهی
راه اندازی سایت فروشگاهی
پکیج
هاست 250 مگ
دامنه رایگان .ir
یک قالب رایگان
واکنشگرا
نمونه : http://www.rozvps.ir/shop/

500,000ریال به صورت یک بار
سیستم دانلود
راه اندازی سایت دانلود
پکیج
هاست 250 مگ
نصب یک قالب رایگان
کانفیگ امنیتی اولیه
دامنه رایگان .ir
نمونه : http://www.sarvdl.ir/

200,000ریال به صورت یک بار
نصب انجمن
راه اندازی سایت انجمن
پکیج
هاست 250 مگ
نصب یک قالب رایگان
کانفیگ امنیتی اولیه
دامنه رایگان .ir
نمونه : http://www.rozvps.ir/vb/

200,000ریال به صورت یک بار
نصب سیستم تبلیغاتی
راه اندازی سایت فروشگاهی
پکیج
هاست 250 مگ
دامنه رایگان .ir
واکنشگرا
نمونه : http://www.rozvps.ir/ads

200,000ریال به صورت یک بار
وبلاگی ساده+اپلیکیشن اندروید خبری
راه اندازی سایت وبلاگی ساده+اپلیکیشن اندروید خبری
پکیج
هاست 250 مگ
دامنه رایگان .ir
یک قالب رایگان
واکنشگرا
نمونه : http://www.rozvps.ir/shop/

300,000ریال به صورت یک بار

ما را حمایت کنید