یافتن محصولها و سرویس ها

1000 مگ
1000 مگابایت : فضا
5 گیگ : پهنای باند
2هسته : سی پی یو
512 مگ : رم
99.9% : آپتایم
رایگان : راه اندازی
دارد : تخفیف ماهانه
ندارد : دامنه رایگان
منظم : بک اپ گیری
180,000ریال ماهانه
2000 مگ
2000 مگابایت : فضا
10 گیگ : پهنای باند
3هسته : سی پی یو
2000 مگ : رم
99.9% : آپتایم
رایگان : راه اندازی
دارد : تخفیف ماهانه
ندارد : دامنه رایگان
منظم : بک اپ گیری
350,000ریال ماهانه
5000 مگ
5000 مگابایت : فضا
20 گیگ : پهنای باند
4هسته : سی پی یو
5000 مگ : رم
99.9% : آپتایم
رایگان : راه اندازی
دارد : تخفیف ماهانه
ندارد : دامنه رایگان
منظم : بک اپ گیری
550,000ریال ماهانه
10000 مگ
10000 مگابایت : فضا
80 گیگ : پهنای باند
6هسته : سی پی یو
6000 مگ : رم
99.9% : آپتایم
رایگان : راه اندازی
دارد : تخفیف ماهانه
ندارد : دامنه رایگان
منظم : بک اپ گیری
1,100,000ریال ماهانه

ما را حمایت کنید