یافتن محصولها و سرویس ها

1024 مگ
1024MB : رم
نامحدود : پهنای باند
25GB : هارد
دائم : پشتیبانی
99.99% : آپتایم
رایگان : راه اندازی
دارد : پشتیبانی تلفنی
win : سیستم عامل
1000MH : سی پی یو
تحویل 9 الی 20
550,000ریال ماهانه
2048 مگ
2048MG : رم
نامحدود : پهنای باند
50GB : هارد
دائم : پشتیبانی
99.99% : آپتایم
رایگان : راه اندازی
دارد : پشتیبانی تلفنی
win : سیستم عامل
2000MH : سی پی یو
تحویل 9 الی 20
850,000ریال ماهانه
3072 مگ
3072MB : رم
نامحدود : پهنای باند
80GB : هارد
دائم : پشتیبانی
99.99% : آپتایم
رایگان : راه اندازی
دارد : پشتیبانی تلفنی
win : سیستم عامل
3000MH : سی پی یو
1,100,000ریال ماهانه
4096 مگ
4072MB : رم
نامحدود : پهنای باند
80GB : هارد
دائم : پشتیبانی
99.99% : آپتایم
رایگان : راه اندازی
دارد : پشتیبانی تلفنی
win : سیستم عامل
4000MH : سی پی یو
1,600,000ریال ماهانه
6144 مگ
6144MB : رم
نامحدود : پهنای باند
80GB : هارد
دائم : پشتیبانی
99.99% : آپتایم
رایگان : راه اندازی
دارد : پشتیبانی تلفنی
win : سیستم عامل
6000MH : سی پی یو
2,100,000ریال ماهانه
8192 مگ
8192MB : رم
نامحدود : پهنای باند
100GB : هارد
دائم : پشتیبانی
99.99% : آپتایم
رایگان : راه اندازی
دارد : پشتیبانی تلفنی
win : سیستم عامل
8000MH : سی پی یو
2,600,000ریال ماهانه

ما را حمایت کنید