یافتن محصولها و سرویس ها

4096 مگ (-1 موجود است)
4096MB : رم
250GB : پهنای باند
100GB : هارد
دائم : پشتیبانی
99.99% : آپتایم
رایگان : راه اندازی
دارد : پشتیبانی تلفنی
win : سیستم عامل
4000MH : سی پی یو
تحویل 9 الی 20
1,400,000ریال ماهانه
2048 مگ
2048MB : رم
150GB : پهنای باند
50GB : هارد
دائم : پشتیبانی
99.99% : آپتایم
رایگان : راه اندازی
دارد : پشتیبانی تلفنی
win : سیستم عامل
2000MH : سی پی یو
تحویل 9 الی 20
750,000ریال ماهانه
512 مگ
512MB : رم
50GB : پهنای باند
25GB : هارد
دائم : پشتیبانی
99.99% : آپتایم
رایگان : راه اندازی
دارد : پشتیبانی تلفنی
win : سیستم عامل
500MH : سی پی یو
تحویل 9 الی 20
400,000ریال ماهانه
3072 مگ
3072MB : رم
200GB : پهنای باند
100GB : هارد
دائم : پشتیبانی
99.99% : آپتایم
رایگان : راه اندازی
دارد : پشتیبانی تلفنی
win : سیستم عامل
3000MH : سی پی یو
تحویل 9 الی 20
1,000,000ریال ماهانه
1024 مگ
1024MB : رم
100GB : پهنای باند
25GB : هارد
دائم : پشتیبانی
99.99% : آپتایم
رایگان : راه اندازی
دارد : پشتیبانی تلفنی
win : سیستم عامل
1000MH : سی پی یو
تحویل 9 الی 20
550,000ریال ماهانه

ما را حمایت کنید